عنوان کتاب :       جامع بهادرخانی
نویسنده :       غلامحسین جونپوری
ناشر :       مطبع لیتوگراف
محل نشر :       کلکته
تاریخ نشر :       قرن ۱۳ ق
موضوع :       هیئت  , هیئت زمین  , صورت‌های فلکی  , زیج  , جداول نجومی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)