عنوان کتاب :       هیئت و نجوم اسلامی
نویسنده :       علی زمانی قمشه ای
ناشر :       موسسه فرهنگی سما
محل نشر :       قم
تاریخ نشر :       ۱۴۲۳ ق
موضوع :       هیئت  , قبله یابی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)