عنوان کتاب :       کتاب الانواء فی مواسم العرب
نویسنده :       عبدالله بن مسلم ابن قتیبه
ناشر :       بوریو
محل نشر :       حیدرآباد دکن
تاریخ نشر :       ۱۳۹۸ ق
موضوع :       هیئت  , صورتهای فلکی، متون قدیمی تا قرن ۱۴  , بروج دوازده‌گانه، متون قدیمی تا قرن ۱۴  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)