عنوان کتاب :       هیئت و نجوم اسلامی: اخترشناسان و نوآوران مسلمان
جلد :       4
نویسنده :       علی زمانی قمشه ای
ناشر :       موسسه امام صادق
محل نشر :       قم
تاریخ نشر :       ۱۴۲۹ ق
موضوع :       سرگذشتنامه  , منجمان مسلمان، سرگذشتنامه  , نجوم، تاریخ  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)