عنوان کتاب :       ازاحه العله فی معرفه القبله
نویسنده :       شاذان بن جبریل شاذان قمی
ناشر :       مرکز‌الحقائق‌الاسلامیه
محل نشر :       قم
تاریخ نشر :       ۱۴۲۸ ق
موضوع :       قبله یابی  , تاریخ نجوم کشورهای اسلامی  , اوقات شرعی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)