عنوان کتاب :       کشف الاسرار المخفیه فی علم الاجرام: جلد سوم
جلد :       3
نویسنده :       عمر بن مسعود منذری
ناشر :       موسسه الاعلمی للمطبوعات
محل نشر :       بیروت
تاریخ نشر :       ۱۴۲۴ ق
موضوع :       احکام نجوم  , هیئت  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)