عنوان کتاب :       اسلام و هیئت
نویسنده :       سید هبة الدین شهرستانی
ناشر :       حاج سراج انصاری
محل نشر :       نجف، تبریز
تاریخ نشر :       قرن ۱۴ ق
موضوع :       هیئت  , نجوم اسلامی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)